Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Datert: 31.10.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim uttalte til NRK 18. oktober i år "Presset på Statoil må være konstant videreutvikling av den beste tilgjengelige teknologien, og aldri aksept for at man for eksempel har én miljøstandard i Nordsjøen, og en annen i Guinea-bukta i Afrika."

Mener statsråden at de samme miljøkrav skal gjøres gjeldende for StatoilHydros virksomhet i utlandet som på norsk territorium?


Les hele debatten