Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om de sterkt økende pensjonskostnadene for de private sykehusene

Datert: 01.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Helse og omsorgsdepartementet er gjennom brev blitt gjort oppmerksom på de sterkt økte pensjonskostnadene for de private sykehusene i 2007 og 2008. Pensjonskostnadene stiger både for private og offentlige sykehus, men de praktiske konsekvensene av dette kan bli potensielt mye mer alvorlig for de private sykehusene.

Vil statsråden sørge for at dette problemet blir løst i forbindelse med departementets salderingsproposisjon for 2007?


Les hele debatten