Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å skape bedre rammevilkår og mer forutsigbarhet for selfangstnæringen

Datert: 01.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Situasjonen for norsk selfangstnæring er alvorlig. Fangstforbud på klappmys, lavt uttak av anbefalt kvote og dårlige økonomiske støtteordninger fra staten er med på å svekke næringen. I tillegg trenger næringen forutsigbarhet slik at drift og investeringer kan gjøres i et lengre tidsperspektiv.

Hva vil statsråden gjøre for å skape bedre rammevilkår og mer forutsigbarhet for selfangstnæringen?


Les hele debatten