Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 07.11.2007
Besvart: 07.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Vi er nå godt kjent med - både innenfor Regjeringen og jeg trodde kanskje man var ganske godt kjent med det innenfor Stortinget, vedrørende stamnettutredningen som ble forelagt både regjering og storting i desember 2006 - at vi har enorme mangler innenfor vår infrastruktur. Stamnettutredningen peker på at vi har etterslep på 230 milliarder kr på stamveiene våre og at eksisterende jernbane faktisk har et etterslep på bortimot 90 milliarder kr, og vi ser daglig mangler innenfor vei og jernbane. I en sånn sammenheng registrer jeg at hovedfokuset fra nesten samtlige andre parti går på høyfartstog. Det er nærmest blitt en hallelujastemning rundt omkring i landet, en religiøs vekkelse, der man kun tenker høyfartstog. Det er på tross av at det politiske miljøet er fullstendig klar over at den eksisterende infrastrukturen er i ferd med å forfalle. Det er nærmest krise. Tunnelene våre, 974 i tallet, har et etterslep på 2 milliarder kr, bruene våre har et etterslep på 3 milliarder kr. Når Fremskrittspartiet da legger fram seriøse forslag om å ta igjen dette etterslepet på 20 år istedenfor på 50 år, blir vi nærmest karakterisert som useriøse og som om vi vil sprenge norsk økonomi.

Finnes det muligheter for å bygge høyfartstog innenfor en 20-årsperiode som beløper seg til 300 milliarder kr og samtidig ta igjen etterslepet på den eksisterende infrastrukturen vår?


Les hele debatten