Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justisministeren

Om at skoler i Oslo har rapportert om alvorlige voldsepisoder i nærmiljøet der ungdomsgjenger med innvandrerbakgrunn står bak, og hvilke tiltak en vil iverksette for å stoppe utviklingen

Datert: 08.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Flere skoler i Oslo har i den senere tiden rapportert om alvorlige voldsepisoder som har funnet sted i skolens nærmiljø. Slike hendelser har særlig funnet sted rett etter skoleslutt eller når elever har beveget seg utenfor skolens område. De som står bak dette er under den kriminelle lavalder, og nesten utelukkende ungdomsgjenger med innvandrerbakgrunn. Både skoler og politi er fortvilet, men de står uten sanksjonsmuligheter.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å stoppe denne utviklingen?


Les hele debatten