Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til finansministeren

Om å justere opp beløpsgrensen for skatteplikt på inntekt for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner, slik at det blir rom for økt dugnadsarbeid innen organisasjonslivet

Datert: 13.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I skatteloven settes grensen for skatteplikt til en inntekt på 140 000 kr for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. Dette beløpet har stått uendret i en årrekke, slik at den reelle verdien av skattefritaket for inntekter under denne beløpsgrensen gradvis er redusert.

Vil statsråden medvirke til at denne beløpsgrensen justeres opp, slik at det eksempelvis blir rom for økt dugnadsarbeid innen organisasjonslivet uten at det utløser skatteplikt?


Les hele debatten