Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om Regjeringens syn på at EU synes å ville satse på norsk vannkraft som regulerkraft, noe som vil medføre et enormt press på den norske vannkraftproduksjonen og gi strømforbrukere regningen

Datert: 14.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): EU har signalisert ambisjoner om å bruke norsk vannkraft som regulerkraft for å nå unionens mål om 20 pst. fornybar energibruk innen 2020. Dette vil medføre et enormt press på den allerede sterkt pressede norske vannkraftproduksjonen. Rimelige strømpriser vil for all tid bli historie i Norge. Norske strømforbrukere vil altså få regningen for EUs energipolitiske målsettinger.

Hva er Regjeringens syn på, og vurderinger av, at EU nå synes å ville satse på å bruke det norske vannkraftsystemet som regulerkraft?


Les hele debatten