Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til oppmyking av skiltregelverket, slik at markedsføring av mindre reiselivsmål blir mulig

Datert: 14.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Flere eksempler viser at markedsføringen av mindre reiselivsmål ofte gjøres gjennom samlende grep rundt gitte veistrekninger, for eksempel Bjørnsonveien (rv 255) gjennom Gausdal. Dette eksempelet viser ofte at det blir problematisk å få skiltet fra nærmeste hovedferdselsåre, her E6. Statens vegvesen viser til restriktivt skiltregelverk.

Vil statsråden ta initiativ til oppmyking av skiltregelverket slik at denne type skilting blir mulig?


Les hele debatten