Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om å forbedre forholdene for trafikantene i forbindelse med utvidelsen av tunnelene på E134 over Haukeli, hvor regulariteten på de oppsatte kolonnene ikke går som forutsatt

Datert: 14.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Situasjonen for trafikantene i forbindelse med utvidelsen av tunnelene på E134 over Haukeli er blitt uholdbar. Regulariteten på de oppsatte kolonnene går ikke som forutsatt og det er nattestengt. Fisketransporter må vente opptil 6,5 timer. Det blir vanskelig med kjøre-/hviletid og næringslivet får ikke varer til bestemte tider.

Hva vil statsråden gjøre for å forbedre forholdene på denne viktige forbindelsen vest-øst?


Les hele debatten