Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å ivareta og beskytte personvernet i transportsektoren

Datert: 14.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Personvernet er under sterke angrep. Lover og forskrifter brytes og endres både av norske myndigheter selv og som del av Norges nærmest reservasjonsløse EU-tilpasning. Regjeringen har oppnevnt en Personvernkommisjon, men det vil ta mange år før eventuelt forslag er innarbeidet i lovverket. I mellomtiden fortsetter angrepene på personvernet, også innenfor transportsektoren.

Hvordan vil statsråden ivareta og beskytte personvernet i sin sektor?


Les hele debatten