Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om en kvinne som mistet rehabiliteringspengene fra NAV fordi hennes behandlende lege ble sykemeldt, og hva som kan gjøres for å forhindre at dette inntreffer på nytt

Datert: 14.11.2007
Besvart på vegne av: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 21.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Torsdag 8. november kunne vil lese i Østkantavisa at en kvinne (65) fra Rodeløkka mistet rehabiliteringspengene fra NAV. Vedkommende mottaker har ikke fått penger siden 28. februar d.å. Årsaken til at støtten ble frafalt var at hennes behandlende lege ble sykemeldt.

Mener statsråden at mennesker som går på rehabiliteringspenger skal kunne miste rehabiliteringspengene når deres behandlende lege blir syk, og hva vil statsråden gjøre for å forhindre at dette skal inntreffe på nytt?


Les hele debatten