Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Om å sørge for at neste etappe for ny strekning på rv. 2 etter Kløfta-Nybakk ikke blir så forsinket pga. arkeologiske utgravninger at prosjektorganisasjonen blir lagt ned

Datert: 14.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Glåmdalen dekker den 13. oktober åpningen av ny strekning på rv 2 fra Kløfta til Nybakk. I samme artikkel siteres vegdirektøren i Region Øst på at hun håper ikke man må vente så lenge på klarsignal for neste etappe at prosjektorganisasjonen må legges ned.

Kan statsråden berolige Glåmdalsdistriktet med at man sørger for at prosjektet ikke blir så forsinket at prosjektorganisasjonen blir lagt ned og at man dermed hindrer en kontinuerlig utbygging?


Les hele debatten