Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Datert: 15.11.2007
Spørsmålet er trukket tilbake

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Norsk saueproduksjon er i tilbakegang. Det blir i år importert mye sau fra New Zealand. Hos slakteriene er det bekymring for om det blir nok pinnekjøtt til jul. Sauenæringen er preget av småskalabruk og svak økonomi. Jordbrukspolitikken gjør det vanskelig å spesialisere seg på sau. Gjennomsnittsbruket er på om lag 90 vinterfôrede sau og det gis ikke tilskudd for mer enn 300 sau.

Hvordan vil Regjeringen legge til rette for et mer profesjonelt sauehold, økt lønnsomhet og økt produksjon?


Les hele debatten