Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvern- og utviklingsministeren

Om å avklare prinsippet om tildeling av CO¨2-kvoter til gasskraftverket på Kårstø

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har lenge utsatt å avklare prinsippet om tildeling av CO2-kvoter til gasskraftverket på Kårstø. Da klimakvoteloven ble behandlet i juni ble daværende miljøvernminister Bjørnøy bedt om å oppklare hva som menes med "Det settes av en kvotereserve til nye gasskraftverk som skal basere seg på rensing, og høyeffektive kraftvarmeverk med konsesjon". I brev av 15. juni 2007 svarte hun "Jeg ønsker ikke å konkretisere denne formuleringen ytterligere".

Kan statsråden konkretisere hva formuleringen betyr for Kårstø?


Les hele debatten