Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Om å iverksette tiltak for å forhindre varig underdekning av kraft i Midt-Norge

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kraftkrisen i Midt-Norge vil nå det Statnett kaller "kritisk nivå" vinteren 2009-2010. Tidligere statsråd Enoksen lovet en handlingsplan mot denne krisen. Til tross for løftene har Regjeringen ikke gjort noen praktiske tiltak utover å bestille to meget forurensende og inneffektive mobile kraftverk som heller ikke har fått de nødvendige utslippstillatelser.

Hvilke nye konkrete tiltak vil Regjeringen iverksette for å forhindre varig underdekning av kraft i Midt-Norge, og når vil disse bli forelagt Stortinget?


Les hele debatten