Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om Norges posisjon når det gjelder patentbeskyttelse av medisiner i EFTA-forhandlingene med utviklingsland, med bakgrunn i at Sveits ønsker en strengere praksis enn WTOs TRIPS-avtale

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Norge samarbeider med blant annet Sveits om handelsavtaler med utviklingsland i regi av EFTA. Sveits har i disse avtalene ønske om å inkludere strengere patentbeskyttelse av medisiner enn det praktiseres i Verdens handelsorganisasjons (WTO) TRIPS-avtale. Norge har i WTO tatt til orde for fleksibilitet i TRIPS, og vil prioritere hensynet til tilgang på billige medisiner for fattige.

Hva er Norges posisjon på dette området i EFTA-forhandlingene, og hvordan mener statsråden at han skal få gjennomslag for vår posisjon?


Les hele debatten