Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om å få fortgang i arbeidet med rv. 70 Freifjordtunnelen, hvor det til tross for stor trafikkfare og vurderinger om stengning ikke har skjedd noe

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Det nærmer seg nå ni år med saltvann og mørke på rv 70 Freifjordtunnelen. Til tross for stor trafikkfare og vurderinger om stenging av tunnelen, har ikke noe skjedd fra sentrale myndigheter sine side. Det er vedtatt lokal forskuttering av arbeidet slik at oppstart kunne skje i 2007. Heller ikke dette har resultert i konkret handling fra vegmyndighetene.

Vil statsråden få fortgang i saken slik at den uverdige situasjonen for trafikantene opphører?


Les hele debatten