Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kommunal- og regionalministeren

Om de økonomiske konsekvensene for kommunene ved omleggingen av bostøtten til månedlige vedtak

Datert: 15.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Fra og med september 2007 er det innført månedlige vedtak i bostøtten. I Kommunal Rapport 22. mai 2007 hevder Kommunenes Sentralforbund at kommunene vil tape 120 mill. kr i 2007 på endringen. Husbanken bestrider i samme artikkel dette og hevder at tapet bare vil være 2 mill. kr. I avisa Hallingdølen 10. november 2007 blir det på lederplass hevdet at staten ved Husbanken inndrar over 600 mill. kr i 2007 som konsekvens av omleggingen.

Kan statsråden redegjøre for de økonomiske konsekvensene for kommunene i 2007?


Les hele debatten