Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å unngå at tilbudet om dagrehabilitering og dermed hele sykehuset i Mandal blir lagt ned

Datert: 21.11.2007
Besvart: 19.12.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Det er med stor undring jeg ser at Mandal sykehus står i fare for å bli lagt ned. Nå er det foreslått full avkorting for all ISF-finansiering av dagrehabilitering, noe som vil ramme enheten fullstendig. Kostbar oppbygging og nedbygging av et så effektivt og bredt tilbud er svært uheldig for pasienter og ansatte, særlig når tilsvarende tilbud ikke finnes.

Hvilke muligheter skal disse pasientene gis i fremtiden, og hva vil statsråden gjøre for å unngå at dette tilbudet og dermed hele sykehuset i Mandal blir lagt ned?


Les hele debatten