Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å se på finansieringssystemet innenfor eldreomsorgen, da det ikke ser ut til at kommunene har tilgang til de samme milliardene som Regjeringen hevder at den tilfører kommunesektoren

Datert: 21.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har i den senere tid sett mange eksempler på at eldreomsorgen i norske kommuner ikke fungerer tilfredsstillende. Vi har en rekke eksempler som her kan nevnes, og som tidligere har vært oppe. Hver eneste gang man tar opp disse sakene, får man til svar at dette er kommunenes ansvar, og at man fra Regjeringens side har sørget for at kommunesektoren har fått tilført svært mange milliarder kroner.

Man må jo si at man har satt ny rekord i Sula kommune. Der åpnet man et eldresenter på fredag, og på tirsdag sier rådmannen i sitt budsjettforslag at dette senteret skal legges ned, eventuelt at andre tiltak innenfor omsorgssektoren må reduseres for finansiering av kommunebudsjettet. Dette er svært alvorlig, og det er et stort problem for kommunene.

Jeg har følgende spørsmål til statsråden: Hvorfor er det slik at virkelighetsforståelsen av hva man har tilgjengelig til eldreomsorg i kommunene, er så vidt forskjellig fra det som regjeringsmedlemmer gir uttrykk for? Når det gjelder de mange nye milliarder man viser til, ser det ikke ut til at kommunene har tilgang til de samme milliardene som Regjeringen hevder at den tilfører. Kan statsråden gi en begrunnelse for dette?

Videre har jeg følgende spørsmål: Hvorfor kan det ikke være slik at man også innenfor eldreomsorgen kan være villig til å se på finansieringssystemer? Hvorfor er det slik at man til enhver tid sier at finansieringssystemet skal ligge fast - vi vil prøve å flikke på et allerede eksisterende system?


Les hele debatten