Muntlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvern- og utviklingsministeren

Om å legge forurenser betaler-prinsippet til grunn for gasskraftverket på Kårstø, som øker de årlige utslippene av CO¨2 i Norge med 2 pst.

Datert: 21.11.2007
Besvart: 21.11.2007 av miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Regjeringen hadde strategikonferanse i går, og konkluderte med at miljøtrusselen er mye mer åpenbar og omfattende enn den framstod da Soria Moria-erklæringen ble laget for to år siden. Regjeringen har derfor konkludert med at det er bruk for en mer offensiv klimapolitikk. Det var synd ikke den strategikonferansen var før en laget klimameldingen, men jeg håper at den erkjennelsen av at det er behov for en mer offensiv klimapolitikk vil gi seg utslag når vi skal forhandle om et klimaforlik på Stortinget.

Da Soria Moria-erklæringen ble laget for to år siden, feiret SV som en stor seier at det står der at gasskraftverket på Kårstø skal renses i 2009. Nå vet vi at det løftet ikke vil bli holdt. Det er høyst uklart når gasskraftverket på Kårstø vil bli renset - imens står det for et årlig utslipp på 1,2 mill. tonn CO2. Regjeringen skal nå ta stilling til hvem som skal betale for disse utslippene, for noen må betale. Det er fornuftig, for gjennom å sette en pris på utslippene, gjør en det også mer lønnsomt å rense. SV og Venstre har vært tilhengere av og samarbeidet for å styrke forurenser-betaler-prinsippet.

Og mitt spørsmål til bistandsministeren er: Kan han garantere og forsikre Stortinget om at når en nå skal legge rammevilkårene for gasskraftverket på Kårstø, som øker de årlige utslippene av CO2 i Norge med 2 pst., vil Regjeringen legge til grunn forurenser-betaler-prinsippet?


Les hele debatten