Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at grove skattesviksaker ikke blir straffeforfulgt fordi politiet ikke har kapasitet, og hvilke tiltak statsråden vil igangsette for at dette ikke skal bety at mange slipper unna uten konsekvenser

Datert: 23.11.2007
Besvart: 19.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Grove skattesviksaker som anmeldes av skattemyndighetene, blir ikke straffeforfulgt fordi politiet ikke har kapasitet, sier direktøren ved Oslo ligningskontor i et avisoppslag i november. Det kan bety at grove overtredelser ikke medfører verken straffeskatt eller straffeforfølgelse.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang i sitt ansvarsområde for at den dårlige bemanningssituasjonen i politiet ikke skal bety at svært mange slipper unna grove skattesviksaker uten konsekvenser?


Les hele debatten