Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om at en skilt somalisk småbarnsmor blir nektet ytelser som enslig forsørger fra NAV-kontoret fordi imamen hennes ikke anser henne som skilt etter islamske rettsregler

Datert: 28.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): I VG på lørdag kunne vi lese om en somalisk småbarnsmor som har fått skilsmisse, og som har levd alene i tre år, men som etter søknad til NAV om overgangsstønad, dobbel barnetrygd som en har krav på som enslig forsørger, blir nektet - blir nektet - de samme ytelsene fordi NAV-kontoret viser til at imamen hennes ikke anser henne som skilt etter muslimsk islamske rettsregler. Det er en veldig pussig situasjon at etter islam vet man at en ikke anses som skilt før mannen har gjentatt det tre ganger, og kvinnen har ingen rett i så måte. Det er veldig spesielt. Vi er i ferd med å flytte noen grenser i dette samfunnet hvis det er slik at vi skal ha rettigheter i det norske samfunnet basert på hvilken religiøs minoritet man tilhører. Her handler det om å sette ned absolutte grenser og absolutte stengsler og si helt klart fra at man ikke aksepterer andre rettsregler uansett kulturell bakgrunn enn de som skal gjelde for alle borgere i dette landet. Vi har en lov som gjelder i forbindelse med skilsmisse, og det skal være det som skal være utslagsgivende i forhold til å ha krav på ytelser som enslig forsørger.

Hva har statsråden foretatt seg konkret i denne saken, og hva vil han gjøre for å unngå tilsvarende saker i fremtiden?


Les hele debatten