Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til forsvarsministeren

Om forsvarssjefens uttalelser om sikkerhetssituasjonen i våre nærområder, og at man ikke kan se bort fra militære operasjoner til støtte for politiske krav fra vårt naboland

Datert: 28.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): En av de viktige anledningene hvor det blir fremmet synspunkter på norsk forsvarspolitikk, er forsvarssjefens foredrag i Oslo Militære Samfund. Han valgte også et slik foredrag mandag. I dette foredraget kommenterer han den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss, selvfølgelig i Afghanistan, men også i vårt eget nærområde. Her har forsvarssjefen følgende konklusjon:

"Den viktige og interessante konklusjon fra et militært ståsted er derfor at det i vår tid og i våre nærområder ikke kan ses bort fra begrensede militære operasjoner til støtte for politiske krav, eller anvendelse av militærmakt som del av en bredere politisk krisehåndtering."

Slik jeg har fulgt disse foredragene, har ikke forsvarssjefen uttalt seg på denne måten og med en slik tydelighet før. Jeg antar at han har et grunnlag for å gjøre det. Jeg erindrer at vi for ca. ett år siden fikk en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt, det er selvfølgelig et uavhengig institutt, hvor to forskere la fram en vurdering av nordområdene. De sa at nå sier vi noe som ikke her helt politisk korrekt, men gitt visse forutsetninger i vårt naboland - den russiske føderasjon - kan man ikke utelukke scenarier som handler om en mulig begrenset maktbruk mot oss, om ikke annet for å fremme politiske hensyn. Jeg tok med denne rapporten på vegne av den norske delegasjonen til Vestunionens parlamentarikerforsamling, hvor den ble tatt med i en veldig bred gjennomgang av nordområdene.

Når forsvarssjefen taler på denne måten og taler så sterkt, klart og tydelig, blir mitt spørsmål til forsvarsministeren hva hennes vurdering er av den situasjonen som forsvarssjefen her trekker opp?


Les hele debatten