Muntlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om hvorfor ikke Regjeringen som lovet kommer på banen med vilkår for produksjon av fornybar energi i Norge som er konkurransedyktig med våre naboland og resten av Europa

Datert: 28.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Rett foran FNs store møte neste uke på Bali, og sett i lys av at Kyoto-avtalen nå begynner å løpe fra årsskiftet av, er spørsmålet rett og slett: Hvorfor kommer ikke Regjeringen, som lovet, på banen med vilkår for produksjon av ny fornybar energi i Norge som er konkurransedyktig med vilkårene i våre naboland eller i resten av Europa?


Les hele debatten