Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om å klargjøre gratisprinsippet i videregående opplæring, slik at dagens reisepraksis med muligheten til egenandel på turer i skolens regi kan fortsette

Datert: 28.11.2007
Fremsatt av: Line Henriette Holten (KrF)
Besvart: 19.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Kunnskapsløftet vektlegger betydningen av internasjonalisering i videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har imidlertid sendt ut brev til alle fylker og bedt dem på bakgrunn av opplæringsloven § 3-1 å avskjære muligheten til egenandel på turer i skolens regi. Dette til tross for at paragrafen ikke tar stilling til hvem som skal dekke kostnader ved skoleturer, og problemstillingen heller ikke er drøftet i lovens forarbeider.

Vil statsråden klargjøre gratisprinsippet slik at dagens reisepraksis kan fortsette?


Les hele debatten