Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sørge for en endring av arbeidsmiljøloven, da flere lokale fritidsklubber står i fare for å måtte legge ned bl.a. i Skedsmo kommune

Datert: 28.11.2007
Besvart: 19.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Ifølge media står flere lokale fritidsklubber i fare for å måtte legge ned pga. den nye arbeidsmiljøloven, jf. artikler i Romerikes Blad 14. november i år. Dette er en uholdbar situasjon og oppfattes forhåpentligvis også av Regjeringen som uholdbar.

Vil statsråden sørge for en endring av arbeidsmiljøloven, subsidiært sørge for dispensasjon for å avhjelpe den situasjonen Skedsmo kommune nå har kommet i?


Les hele debatten