Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Om et bebudet forslag om omsetningskontroll for KFK og andre ozonreduserende stoffer etter vurdering i SFT

Datert: 05.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "I spørretimen 25. oktober 1995 lovet statsråden å komme tilbake til Stortinget med forslag om omsetningskontroll for KFK og andre ozonreduserende stoffer etter at saken var blitt vurdert i SFT.

Hva har departementet gjort med saken?"


Les hele debatten