Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å forbedre prosjektgrunnlag og kostnadsoverslag på samferdselsprosjekter for å redusere muligheten for kostnadssprekk når nye prosjekter legges ut på anbud

Datert: 10.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): For en rekke små og store samferdselsprosjekter foreligger det nå anbud som ligger langt høyere enn byggherrens eget overslag. Mange forhold kan påvirke prisen, ikke minst prosjektgrunnlaget. Gjennom ekstern kvalitetssikring er det gjentatte ganger gitt uttrykk for at veietatens egne kostnadsanslag må forbedres.

Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å forbedre prosjektgrunnlag og kostnadsoverslag på prosjekter for å redusere muligheten for kostnadssprekk når nye prosjekter utlyses på anbud?


Les hele debatten