Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å nedsette et utvalg for å utrede lovhjemmel for en utvidet oppgave for verneorganisasjonen i saker som vedrører bedriftens påvirkning av ytre miljø

Datert: 12.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Verneombud og arbeidsmiljøutvalgets ansvar i saker som vedrører bedriftens påvirkning på ytre miljø var nevnt i arbeidslivslovutvalgets mandat, men temaet ble ikke fulgt opp av utvalg, eller av departement og storting i den videre behandling av lovforslaget. Arbeidstakerorganisasjonene har nylig i brev til departementet tatt opp spørsmål om nedsettelse av et utvalg for å utrede lovhjemmel for en slik utvidet oppgave for verneorganisasjonen.

Vil statsråden følge opp dette initiativet?


Les hele debatten