Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig å legge ned Control and Reporting Centre bl.a. i Sørreisa

Datert: 13.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Forsvarsstudie 07 så er det foreslått nedleggelse av Control and Reporting Centre (CRC), bl.a. i Sørreisa.

Mener statsråden at det er forsvarsfaglig forsvarlig å nedlegge CRC-systemet?


Les hele debatten