Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om hvorvidt det er forsvarlig at de ansatte i Kripos har stramme overtidsregler og lønn som ikke samsvarer med arbeidsbelastningen, særlig med tanke på rekrutteringen

Datert: 13.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Kripos håndterer mange av de mest alvorlige kriminalsakene i Norge. De ansatte der arbeider med krevende volds-, overgreps- og drapssaker, og det er sentralt at man greier å tiltrekke seg den beste kompetansen. I et oppslag i VG 11. desember vises det til stramme overtidsregler som gjør det vanskelig for etterforskerne å gjennomføre deler av jobben, og at lønnen ikke samsvarer med arbeidsbelastningen.

Mener statsråden dette er forsvarlig, særlig med tanke på rekrutteringen?


Les hele debatten