Spørretimespørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Om å bruke skattesystemet og gi skattelettelser på lavere inntektsnivåer for å stimulere til økt yrkesaktivitet

Datert: 13.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): I Statistisk sentralbyrås (SSB) analyse ØA6/2007 står det "fra et fordelingsperspektiv er det viktig å ta hensyn til skatteendringenes indirekte effekter. Skattelettelser på lavere inntektsnivåer kan for eksempel være motivert ut ifra et ønske om å stimulere til økt yrkesaktivitet for å øke inntektene til personer i den nedre delen av inntektsfordelingen".

Er statsråden enig med SSB, og vil statsråden, i likehet med Høyre, bruke skattesystemet for å stimulere mennesker til å arbeide?


Les hele debatten