Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til forsvarsministeren

Om å avklare situasjonen rundt MTB-fartøyene umiddelbart, da forslaget om å skrote Skjold-klassen vil svekke Marinen kraftig

Datert: 13.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Stortinget vedtok i 2003 å investere 5 mrd kroner i nye MTB-fartøy tilpasset dagens sikkerhetspolitiske situasjon. Norges har behov for et sterkt sjøforsvar som kan ivareta en rekke ulike forsvarsoppgaver, samt miljømessige og økonomiske interesser. Forslaget om å skrote Skjoldklassen vil svekke marinen kraftig og har skapt usikkerhet om hvorvidt Sjøforsvaret vil kunne ha tilstrekkelig tilstedeværelse i både nord og i sør.

Ser ikke statsråden at situasjonen rundt MTBene bør avklares umiddelbart?


Les hele debatten