Spørretimespørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til samferdselsministeren

Om å fortsette arbeidet med å utvikle Atlanterhavsveien som nasjonal turistvei, som pga. søknaden om etablering av vindmøller i havet utenfor har stanset helt opp

Datert: 13.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Atlanterhavsveien er en av de mest attraktive naturbaserte reiselivsdestinasjoner i Norge. Arbeidet med å utvikle Atlanterhavsveien som nasjonal turistvei har stanset helt opp. Det blir hevdet at det er søknad om etablering av vindmøller i havet utenfor som er årsaken.

Er statsråden enig i at det ikke er grunn til å stanse videre utvikling på grunn av planene om vindmøller, og hva vil statsråden gjøre for at arbeidet kan fortsette?


Les hele debatten