Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvor tidlig det er realistisk at et gasskraftverk kan stå ferdig i Midt-Norge, når forutsetningene er CO¨2-håndtering fra dag 1 og at staten ikke vil bidra til å skaffe gass

Datert: 13.12.2007
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 19.12.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Ifølge Adresseavisen 7. desember uttaler LOs leder Roar Flåthen under desemberkonferansen i Kristiansund torsdag 6. desember at "Bare en utbygging av gasskraftverk i Fræna, Tjeldbergodden og Skogn kan gi Midt-Norge mulighet til å bli selvforsynt med energi". Olje- og energiministeren har slått fast at et nytt gasskraftverk i Midt-Norge skal ha CO2-håndtering fra dag 1. og at staten ikke vil bidra til å skaffe gass.

Med disse forutsetningene hvor tidlig er det realistisk at et gasskraftverk kan stå ferdig i Midt-Norge?


Les hele debatten