Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til miljøvernministeren

Om å redusere bruk av blyhagl ved jakt og leirdueskyting

Datert: 29.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Bruk av blyhagl er blitt et økende forurensningsproblem. I særlig grad gjelder dette i områder med tilknytning til leirduebaner. Målinger utført av Trondheim kommune viser at det ved en av banene i kommunen utløses nærmere 3 tonn bly pr. år, etter en økning fra 40 000 skudd pr. år i 1987 til næe

100 000 skudd i år.

Hvilken strategi har Miljøverndepartementet for å redusere bruken av blyhagl ved jakt og leirdueskyting?"


Les hele debatten