Muntlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kunnskapsministeren

Om Regjeringens forslag om å fjerne KRL-faget i skolen og vektleggingen av kristendom i faget, for å følge opp dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstol

Datert: 19.12.2007
Besvart: 19.12.2007 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I disse dager er det juleavslutninger i skolen. Dessverre er det igjen skapt uro og usikkerhet i skolen i forhold til julemarkeringen. Lærer og ledelse er kommet i tvil om det er lov å synge julesanger og å ha julegudstjenester.

Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om å fjerne KRL-faget i skolen. For Kristelig Folkeparti er det viktig at faget er i tråd med menneskerettighetene. Den europeiske menneskerettsdomstolen har vurdert faget i innkjøringsperioden 1997-2001. Vi har etter den tid, og med bred politisk tilslutning, gjennomført nødvendige endringer, senest i 2005, for å sikre de menneskerettslige hensyn. Derfor mener Kristelig Folkeparti at det ikke er behov for store endringer i KRL-faget. Vi mener at de justeringer som dommen peker på, allerede er gjort.

Det virker som om kunnskapsministeren bruker dommen for å ta vekk KRL-faget. Derfor vil jeg konkret be om begrunnelse for to forhold.

For det første: Regjeringen foreslår å endre navnet på KRL-faget ved å fjerne ordet "kristendom", slik at faget skal hete Religon, livssyn og etikk. Dette gjøres "som ett av flere tiltak for å følge opp dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstol." Spørsmålet mitt er: Hvor i dommen er fagets navn problematisert?

Og videre: Regjeringen foreslår å ta bort dagens bestemmelse om prosentfordeling av mengde mellom de ulike hovedområdene i faget. I dag har kristendommen en større vektlegging enn andre religioner i lys av den plass kristendommen har i den nasjonale historie og tradisjon i Norge. Spørsmålet mitt er: Hvor i dommen er det problematisert at kristendommen gis en større plass i faget?


Les hele debatten