Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om opprustning av stamveinettet og jernbanenettet, og hvilke kriterier som legges til grunn for dimensjonering av investeringer og underliggende trafikkvekst i ny Nasjonal transportplan

Datert: 03.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Offentliggjøring av grunnarbeidet til ny Nasjonal transportplan 2010-2019 er utsatt. Henholdsvis stamvegutredningen fra Statens vegvesen og stamnettutredningen fra Jernbaneverket har lenge vært kjent. Disse dokumentene peker på investeringsbehov på henholdsvis 230 mrd. og 80-100 mrd. for nødvendig opprustning av stamveinettet og dagens jernbanenett.

Hvilke kriterier vil Samferdselsdepartementet legge til grunn for dimensjonering av investeringer og underliggende trafikkvekst i ny Nasjonal transportplan 2010-2019?


Les hele debatten