Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at deltidsarbeidende må bære en større andel av reiseutgifter til og fra arbeidsstedet enn de som er i full jobb, og hvorvidt dette er en forskjellsbehandling som det er grunn til å se nærmere på

Datert: 03.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Deltidsarbeidende personer får ingen forholdsvis reduksjon i bunnfradraget i forhold til antall reisedager ved standard avstandsfradrag i arbeidsinntekt. Det betyr i praksis at deltidsarbeidende, som også har lavere årsinntekter, selv må bære en større andel av reiseutgifter til og fra arbeidsstedet enn de som er i full jobb.

Mener statsråden dette er en forskjellsbehandling av denne gruppe arbeidstakere som det er grunn til å se nærmere på?


Les hele debatten