Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om nedleggelse av skadepoliklinikken på legevakten i innsparingspakken til Ullevål universitetssykehus, og hvorvidt kommunen nå skal finansiere tilbud Ullevål har ansvaret for

Datert: 03.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Styret ved Ullevål universitetssykehus vedtok 19. desember 2007 en innsparingspakke for 2008 på nærmere 300 mill. kr. I vedtaket heter det at styret også "støtter prinsipielt tiltak der pasienttilbudet påvirkes, men der det finnes alternative tilbud i regionen". Et av tiltakene er nedleggelse av skadepoliklinikken på legevakten. Styret ønsker heller at Oslo kommune skal finansiere dette viktige tilbudet til befolkningen.

Er statsråden enig i at kommunen nå skal finansiere tilbud som Ullevål har ansvaret for?


Les hele debatten