Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor det bare er de planlagte sykehusene i Buskerud og Østfold som må tilpasses/reduseres i forhold til den omtalte overkapasiteten i Oslo-området

Datert: 08.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): I "Hovedstadsprosjektet" skal det utarbeides forslag til en fremtidsrettet oppgavefordeling, arealbehov og kapasitet på sykehusene i Oslo-området.

Helse Sør-Øst dekker nå over 50 pst. av landets pasientgrunnlag, men hva er da årsaken til at det kun er de planlagte sykehusene i Buskerud og Østfold som nå må tilpasses og/eller ytterligere reduseres i forhold til den omtalte overkapasiteten i Oslo-området?


Les hele debatten