Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om hvor kommuner skal kutte, og om det er sykehjemsplasser eller skoler som skal nedlegges, for å møte den harde økonomiske hverdagen Regjeringen har lagt på dem

Datert: 09.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Godt nyttår, forresten! Ikke minst godt nyttår til statsråden - det kan hun kanskje trenge, for er det noen som ikke går et godt nytt år i møte, så er det norske kommuner.

En rekke kommuner over det ganske land har i sine budsjett, nå på slutten av 2007, måttet kutte dramatisk i egne tjenester. Selve grunnpilaren i Velferds-Norge, de kommunale tjenestene - eldreomsorg, skole - må det nå kuttes i fordi Regjeringen i sitt budsjett ikke har kommet med tilstrekkelige midler for å møte kostnadsveksten. Det handler om økte pensjonsforpliktelser, det handler om økte lønninger, det handler om en rekke kostnadsfaktorer som kommunene nå står overfor, og som ikke møtes i det økonomiske opplegget som Regjeringen har kommet med til kommunene.

SSB har regnet på det og slo fast allerede den 29. november at det mangler rundt 2 milliarder kr bare for å møte kostnadsveksten i Kommune-Norge. Her har Regjeringen åpenbart ikke fulgt opp sine løfter. Man bevilger ikke nok penger til å kunne forsvare gode tjenester i Kommune-Norge.

Da vil jeg spørre statsråden: Hvor skal kommunene kutte? Skal de nedlegge sykehjemsplasser? Eller er det skoler som skal nedlegges, for å møte den harde økonomiske hverdagen som denne Regjeringen har lagt på dem?


Les hele debatten