Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Om at det skapes en forventningskrise i Kommune-Norge når Regjeringen fortsetter å love mer og mer, samtidig som at det strammes inn

Datert: 09.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Jeg registrerer at i den forrige spørrerunden klamrer også denne ministeren seg til 2006-tallene, og skaper uklarhet om hva som var situasjonen både i 2007 og i 2008. Det er det ikke noen særlig uklarhet om, for kommunalministeren kan slå opp i finansministerens nasjonalbudsjett på side 75 og side 76, og der få konstatert at kommunenes frie inntekter gikk ned i 2007 og at prognosene er at kommunenes frie inntekter også vil gå ned i 2008.

Det er den virkeligheten de som er valgt inn og ble nyvalgt til kommunestyrene rundt omkring i hele landet, nå faktisk må forholde seg til. Det er også årsaken til at kommunene kysten rundt i hele landet stort sett nå driver med å stramme inn på sine budsjetter på de fleste områdene. Denne regjeringens satsing på kommuner var en engangssatsing i 2006, i motsetning til den kraftige veksten i frie inntekter vi hadde både i 2004 og i 2005.

Samtidig fortsetter altså Regjeringens medlemmer å love mer og mer på vegne av kommunene. Bare i høst har de lovet mer til rusbehandling, til idrett, til flere leger på sykehjemmene, til rehabilitering, til kultur, til økte sosialhjelpssatser, til vedlikehold av kirker og skoler og til boligløse. Dette er bare noen av de løftene som er kommet. Selv på Regjeringens 2-årsdag valgte Regjeringen - i en situasjon der de visste at de strammet inn overfor kommunene - å framheve løftet i forhold til kommunene som det viktigste Regjeringen hadde fått til. Dette skaper en forventningskrise i Kommune-Norge, og det har en høy pris, nemlig lokaldemokratiet.

Hva har statsråden gjort for å sette en stopper for at hennes egne kollegaer reiser land og strand rundt og lover mer og mer på vegne av kommunene, samtidig som Regjeringen strammer inn?


Les hele debatten