Muntlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan Regjeringen planlegger å nå det offentlige forskningsmålet innen 2010

Datert: 09.01.2008
Besvart: 09.01.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Statsråden begynte sin statsrådsperiode med å holde et foredrag der hun etterlyste sektorens argumenter for forskning. Argumentene er i veldig stor grad å finne bl.a. i den forskningsmeldingen som ble tverrpolitisk vedtatt i 2005.

Så har statsråden fortsatt sin karriere med å skape usikkerhet om hvorvidt målene i forskningsmeldingen fortsatt står fast. Det har vært veldig mye fram og tilbake med 3 pst.-målet - om det står fast i sin nåværende form, om det skal skyves i 2020. Det har i det hele tatt vært skapt stor usikkerhet om hva statens bidrag til forskning skal være. I beste fall er det en usikkerhet. I verste fall er det et tverrpolitisk og enstemmig vedtatt mål som er forlatt.

I tillegg har Regjeringa lagt seg til en praksis der den bruker avkastningen fra Forskningsfondet på en helt annen måte enn det som var forutsatt. Nå brukes avkastningen fra Forskningsfondet ikke til å sikre forskningen langsiktige penger, men til å sikre bevilgninger til løpende utgifter som f.eks. finansieringen av kontingenten i EUs 7. rammeprogram for forskning, og ikke minst finansieringen av stipendiater over statsbudsjettet. Dette betyr altså at Forskningsfondet som mekanisme for å sikre forskningen langsiktige bevilgninger på det nærmeste er ødelagt.

Vi vet i tillegg at en av nestorene i norsk forskning, professor Per Brandtzæg, skrev en kronikk i VG onsdag 12. desember, der han sier:

"Forskningsminister Tora Aasland og finansminister Kristin Halvorsen sitter med nøkkelen til å redde norsk forskning. Men så langt står SV-statsrådens handling i grell kontrast til partiets lovnader fra før valget."

Jeg vil tillegge: Det står også i grell kontrast til den enstemmig vedtatte forskningsmeldingen vi har.

Mitt spørsmål er: Hvordan planlegger Regjeringa å nå det offentlige forskningsmålet innen 2010?


Les hele debatten