Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kunnskapsministeren

Om å gjennomføre tiltakene med språkstimulering til førskolebarn, samt en vurdering av spesialpedagogisk hjelp

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): En viktig nøkkel for å lykkes i samfunnet ligger i gode språkferdigheter. God skolestart og vellykket skolegang er avhengig av at barna mestrer språket. Derfor la Høyre inn midler i statsbudsjett for 2008 til å utvide den viktige språkkartleggingen til å omfatte alle landets 4-åringer. Regjeringen har varslet en kommunal plikt til å gi språkstimulering til førskolebarn, samt foreta en vurdering av spesialpedagogisk hjelp.

Når vil statsråden sørge for at Regjeringen går fra ord til handling og gjennomfører tiltakene?


Les hele debatten