Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre voksnes rett til grunnskoleopplæring

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): En årsak til at mennesker faller ut av arbeidslivet er at de ikke har hatt godt læringsutbytte i skolen. I behandlingen av Dok. nr. 8:10 (2005-2006) om å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter, het det fra en enstemmig komité: "Komiteen ber departementet komme tilbake til Stortinget med en egen sak med forslag til tiltak om hvordan man kan sikre voksnes rett til grunnskoleopplæring." Det er gått nesten to år siden behandlingen uten at noe er skjedd.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets vedtak?


Les hele debatten