Spørretimespørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt det har vært vurdert en egen satellittkanal for markedsføring av Norge som turistdestinasjon

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Regjeringen har lagt frem sin strategi for reiselivsnæringen i dokumentet Verdifulle opplevelser. Regjeringen presenterer her forskjellige innsatsområder for å gjøre Norge mer attraktivt som turistland, deriblant markedsføring.

Har det i arbeidet med strategien vært vurdert en lansering av en egen satellittkanal som kun skal drive med markedsføring av Norge som turistdestinasjon til våre nærmeste forbrukermarkeder?


Les hele debatten