Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om nivået på norske soldaters sluttet orden og befalets manglende kompetanse på dette fagområdet

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvarssjef Sverre Disen har sett seg lei på at norske soldater ikke klarer å marsjere skikkelig og vil nå overlate eksersisen til Krigsskolen, HM Kongens Garde og Telemarksbataljonens paradeavdeling.

Er statsråden bekymret for at nivået på sluttet orden er for lavt, og er hun kritisk til befalets manglende kompetanse på dette fagområdet?


Les hele debatten