Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan gapet mellom faglig anbefaling når det gjelder veginvestering og den beregningstekniske ramme skal dekkes inn

Datert: 10.01.2008
Besvart: 16.01.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statsråden svarte i spørretimen 9. januar 2008 at fagetatens grunnlagsmateriale for ny NTP 2010-2019 ligger innenfor en beregningsteknisk ramme på 10 ganger budsjettfremlegget for 2007. Stamvegutredningen samt beregning for øvrige riksveier viser i et 30-årsperspektiv et behov for investeringer på nærmere 500 mrd. 10-års andelen av 30-årsperspektivet gir et stort gap mellom faglig anbefaling fra fagetat når det gjelder veginvestering og den beregningstekniske ramme.

Hvordan mener statsråden gapet skal dekkes inn?


Les hele debatten